apgręžti

1 apgrę̃žti, -ia (àpgręžia), àpgręžė tr. 1. apsukti: Apgręžia vežimą, įsuka į platų vieškelį P.Cvir. Apgrę̃žk arklį, tuoj važiuosim Sml. Aš àpgręžiau arklius J. Malūno (vėjinio) kepurę (sparnus) apgrę̃žia prieš vėją Slm. Jis man arklį apìgręžė Slm. | refl.: Apsìgręžė, suragino arklius ir nuvažiavo Dbk. Paduodi valgyt, apsigrę̃žia ir valgo Ds. Turguj negaišk – pardavei, apsigrę̃žęs važiuok Svn. Ragina mus, idant iž visos širdies apsigręžtume jop SPI145. ^ Tie vaikai tai valgyt ir valgyt apsigręždamì (nuolat, dažnai) Slm. Per pietus suvalgysta rytykščius blynus apsigręždamì (apsisukdami, su apetitu) Slm. 2. pakeisti (l. obracać): O apgręš ing vyną vandenį tavo MP71. Ir perdarys kalavijus savuosius ant žuobrių, o ragotines apgręš ant pjautuvų DP38. | refl.: Nuliūdimas jūsų apsigręš ing džiaugsmą Ev. Apsigręžia ing dulkes PK35. \ gręžti; apgręžti; atgręžti; išgręžti; nugręžti; pagręžti; prigręžti; sugręžti; užgręžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgręžti — apgrę̃žti vksm. Àpgręžė kė̃dę tai̇̃p, kàd sėdėtų nùgara į si̇eną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgręžioti — 1 apgręžioti iter. 1 apgręžti 1: Nuėjęs į kluoną, apgręžiojau arklius Jnšk. gręžioti; apgręžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsigrąžyti — 1 apsigrąžyti iter. 1 apgręžti 1 (refl.): Su dideliais karais mūsų klaime neapsigrąžysi Trgn. Išlipau iš grabės, apsigrąžiaũ ir vėl einu Ss. Tie vaikai tai apsigrąžydami tik valgyt ir valgyt Sml. grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; pagrąžyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsigręžimas — 1 apsigręžìmas sm. (2) → 1 apgręžti 1 (refl.): Jauniausiasis brolis vos aštuoniolika saulės apsigręžimų matęs (18 metų) rš. gręžimas; apsigręžimas; atgręžimas; nugręžimas; sugręžimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgręžti — 1 atgrę̃žti, ia (àtgręžia), àtgręžė tr. 1. atsukti, atkreipti: Atgrę̃žk antrą galą rąsto J. Vežimą atgręžė nuo sienos rš. Jis man atgrę̃žia nugarą Slm. Ji atàgręžė galvą ir pasižiūrėjo Slm. Į tą kraštą reik mums atgręžti akis rš. Eik, atgrę̃žk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grąža — grąžà sf. (4) Š 1. grįžimas (apie saulę); grąžinimas: Po saulės grąžos pasitvirtino žiema Žem. Saulės grąžà (orig. grañža) jau parėjo, t. y. bus dienos strukesnės J. Žiūrėk, po saulės grąžõs (po saulėgrąžos) dienos tuoj ims eiti strukyn… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gręžti — 1 grę̃žti, ia, ė tr. 1. kreipti, sukti atgal: Grę̃žk ašvienius, vežimą atgal, t. y. suk, atsuk J. Aš jam būtau negręžęs iš kelio Lp. Kur josi, broleli, kur grę̃ši žirgelį? JD508. Ne aš pats josiu, nei žirgelio gręšiu, mano žirgelis labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgręžti — 1 išgrę̃žti, ia (ìšgręžia), ìšgręžė 1. refl. išsisukti, apsigręžti: Net furmanka neišsigręšì (dėl gatvės siaurumo) Lp. 2. tr. iškeisti: Senis gręžte ìšgręžė pinigus, t. y. iškeitė, davė smulkius J. gręžti; apgręžti; atgręžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.